Arbeidsdeskundige nodig?

Arbeidsdeskundige nodig?Met behulp van een arbeidsdeskundige worden de benutbare mogelijkheden van een verzuimend werknemer in kaar gebracht. Dat wil zeggen dat wordt gekeken naar re-integratie op de arbeidsmarkt. Hiervoor is arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Kijk voor meer informatie op proficientgroep.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige gaat dus helpen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek. Er zijn twee soorten re-integratie:

  • Eerste spoor re-integratie
  • Tweede spoor re-integratie

Bij de eerste spoor re-integratie wordt na het onderzoek ge├»nventariseerd of het oude werk, voor het verzuim, nog passend is. Ook kijken ze naar welke hulpmiddelen benodigd zijn om het oude werk weer passend te maken. Lukt dit niet, dan kijkt de arbeidsdeskundige naar andere mogelijkheden bij de eigen werkgever. Zo bestaat namelijk de mogelijkheid dat de werknemer in een andere functie kan terugkeren. Belangrijk is dat het nieuwe werk wel zo nauw mogelijk aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden. Die kunnen na ziekte namelijk zijn verminderd. De eerste spoor re-integratie beschrijft dus de taak van de arbeidsdeskundige om een terugkeren werknemer na het verzuim opnieuw onder te brengen bij de eigen werkgever. Dit zal altijd de eerste insteek zijn zodra er samen met u een onderzoek start naar hoe de re-integratie moet worden ingericht. Het kan echter voorkomen dat er binnen de organisatie geen plek meer is voor de werknemer. Niet in de oude functie, en ook niet in een nieuwe functie. In dat geval gaat de deskundige aan de slag om buiten de eigen organisatie passend werk te vinden. Dit wordt dus tweede spoor re-integratie genoemd. Na het arbeidsdeskundig onderzoek zal bekend worden welk spoor in welke situatie geschikt is. Het is vaak lastig om in te schatten of een werknemer baat heeft bij de expertise van een arbeidsdeskundige wanneer hij of zij terugkeert na ziekteverzuim. In de meeste gevallen wordt er geluisterd naar de arboarts. Zodra er wordt gekozen voor het inzetten van een arbeidsdeskundige, is het belangrijk dat deze voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden. Ervaring en kunde staan hier uiteraard voorop. 

Hoe gaat de arbeidsdeskundige te werk?

De arbeidsdeskundige gaat via een aantal stappen te werk:

  • Inventarisatie
  • 1-op-1 gesprek
  • Werkplek bezoeken
  • Deskundig rapport
  • Advies

Wanneer een van de arbeidsdeskundigen voor iemand aan de slag gaat, maakt hij/zij eerst een inventarisatie van de mogelijkheden. Hiertoe behoort onder meer een 1-op-1 gesprek met zowel werknemer als werkgever. Waar mogelijk wordt ook de werkplek bezocht. Daarnaast worden alle partijen voorzien van een helder arbeidsdeskundig rapport. Dit rapport is inclusief advies over de verdere aanpak van de re-integratie op de arbeidsmarkt. In deze fase wordt ook bekeken op welk spoor re-integratie kan plaatsvinden. Wanneer tweede spoor re-integratie de enige mogelijkheid is, helpt onze arbeidsdeskundige de werknemer met het realiseren van een helder en goed CV en het opstellen van een sollicitatiebrief. Hij of zij zal ook hulp krijgen bij het voorbereiden van de sollicitatie en bij het zoeken naar een werkervaringsplaats. Via de site kunt u erg makkelijk  contact opnemen of een offerte op maat aanvragen van Proficient Verzuimbegeleiding.